Jogaink

A magyar Alkotmány rögzíti:

a Magyar Köztársaságban élő nemzeti és etnikai kisebbségek részesei a nép hatalmának: államalkotó tényezők. A kisebbségi törvény pedig kimondja: a nemzeti és etnikai önazonossághoz való jogot az egyetemes emberi jogok része; a nemzeti és etnikai kisebbségek sajátos egyéni és közösségi jogai alapvető szabadságjogok, amelyeket az Országgyűlés tiszteletben tart, és mindezeknek a Magyar Köztársaságban érvényt szerez. Ennek egyik fontos eleme, hogy - figyelembe véve, hogy az önkormányzatok a demokratikus rendszer alapját képezik - a kisebbségi önkormányzatok létrehozását, tevékenységét és az ezáltal megvalósuló kulturális autonómiát az Országgyűlés a kisebbségek sajátos jog érvényesítése egyik legfontosabb alapfeltételének tekinti.