Hohl László

Megalakulásának 10. évfordulóját ünnepelte 2008-ban a szigetszentmiklósi Német Kisebbségi Önkormányzat.

A legjobb alkalom arra, hogy áttekintsük eddigi tevékenységünket, és összegezzük munkánkat.

Az 1998. november 2-án megalakult, majd a 2002-es és 2006-os önkormányzati választások után újjáalakult testület legfőbb feladata és célja a kezdetektől a Szigetszentmiklóson élő német kisebbség érdekeinek érvényre juttassa, a nyelv és a hagyományok, a partneri kapcsolatok ápolása, a helyi gazdaság és a civil szféra lehetőség szerinti támogatása.

Mindezen feladatok megvalósítása érdekében az önkormányzat az évek során - anyagi lehetőségeinkhez mérten - számos támogatói döntést hozott. Rendszeresen vagy alkalmanként segítjük

- a testvérvárosi kapcsolatok ápolását;
- a helyi általános és középiskolák német nyelvi oktatását, német nyelvi vetélkedők szervezését;
- német diákcsoportok fogadását, nemzetiségi gyerekek csereüdültetését;
- a német nyelvi könyvtár fenntartását;
- a nemzetiségi táncoktatást;
- a nyugdíjas klubok működtetését;
- a különböző városi rendezvényeket (anyák napja, idősek napja, gyermeknap, augusztus 20., adventi ünnepség);
- a városi Vöröskeresztet;
- a Sziget Színházat;
- a Polgárőr Egyesületet;
- a Művészeti Iskola alapítását;
- a Szent Miklós Templomért Közhasznú Alapítványt.

Az önkormányzat megalakulása óta minden évben megrendezzük a népszerű Sváb partyt és a Sváb bált. A hagyományőrzés, -ápolás a célja a 2003-ban megalakított, és 2006 óta a Városi Könyvtárban működő Német Nemzetiségi Klubnak.

Bízunk benne, hogy az elmúlt tíz esztendőben a szigetszentmiklósi Német Kisebbségi Önkormányzat választói, a városban élő német kisebbség megelégedésére végezte munkáját - és teheti ezt a következő tíz évben is.

Hohl László
elnök