Hírek

Tájékoztató a Képviselő-testület 2013. szeptember 12-ei üléséről

A Képviselő-testület elfogadta a nemzetiségi önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót és a költségvetése előirányzatait módosította.

A Képviselő-testület elfogadta a nemzetiségi önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót és a költségvetése előirányzatait módosította. A beszámoló alapján a költségvetés bevételi oldala növekedett a 2012. évi 479 eFt-os pénzmaradvány összegével, így együttesen a bevételi és kiadási előirányzat összege 2.965 eFt-ra módosult. A nemzetiségi önkormányzat bevételeinek teljesítése 64,5 %-ban, míg a kiadások teljesítése 29,7 %-ban realizálódott 2013. június 30. napjáig.

2013. augusztus 17-én rendezte meg az önkormányzat a 15. Jubileumi Sváb Party rendezvényét, melynek elszámolásáról döntött jelen ülésén a Képviselő-testület. A szigetszentmiklósi Bowling Café parkolójában tartott nagy sikerű zenés program költségeire mintegy 200 eFt-ot fordítottak.

A Képviselő-testület biztosította a nemzetiségi önkormányzat kórusa 2013 szeptemberi, egri tanulmányútjának költségeit.

A szigetszentmiklósi Kardos István iskola nyújtott be kérelmet a nemzetiségi önkormányzat felé a testvértelepülés, Steinheim diákjainak 2013. szeptember 30 – október 7. közötti itt tartózkodásának költségei támogatása iránt. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy együttműködik az iskolával a magyar-német diákcsere program megvalósításában, s az év elején biztosított 50 eFt-on túl további 50 eFt összeget juttatott e célra.

A Nemzetiségi Klub elnöke beszámolt arról, hogy a szervezet, illetve a kórus a közeljövőben a városban tartandó valamennyi fontosabb kulturális programon közreműködőként részt vesz. Említést tett az október végére tervezett zenés est rendezvényről, illetve a novemberi, immár hagyományosnak tekinthető Márton napi lámpás felvonulás előkészületeiről.

Határozat született arról is, hogy a nemzetiségi önkormányzat a városban működő iskolákkal szeretne szorosabb együttműködést kiépíteni a német nyelv megőrzése, a német kulturális értékek diáksággal való megismertetése érdekében. Ezért arról döntött a testület, hogy következő lépésként a Kardos István iskolával készítsék elő az együttműködési megállapodás tervezetét.