Hírek

Média a kisebbségekért

Az eddiginél nagyobb szerephez szeretné juttatni a médiában és a médiát érintő döntések előkészítésében a kisebbségeket az Európai Nemzetiségek Föderális Uniója.

Az eddiginél nagyobb szerephez szeretné juttatni a médiában és a médiát érintő döntések előkészítésében a kisebbségeket az Európai Nemzetiségek Föderális Uniója (FUEV), mely e témában a baranyai megyeszékhelyen tartotta 53. kongresszusát.

"A FUEV alapjognak tekinti a médiához való jogot, de az azzal való élés számos problémába ütközik. A kisebbségek jelentős része rendelkezik ugyan saját médiumokkal, publikációs lehetőségekkel, nehézséget okoz azonban számukra megjelenni a többségi médiában" - mondta Hans Heinrich Hansen, a szervezet dániai német kisebbséghez tartozó elnöke a rendezvény Európa 38 nemzetiségi és kisebbségi csoportját képviselő 180 résztvevője előtt.

Magyarázata szerint a többségi társadalmak túl keveset tudnak a kisebbségekről, ezért gyakran mint valami kívülállókra tekintenek rájuk. A legtöbb országban létezik szabályozás a médiában való szereplésükről, mégis, amikor azt érvényesíteni kellene, a kormányok gyakran arra hivatkoznak, hogy e csatornák függetlenek és nem avatkozhatnak be a működésükbe.

Hans Heinrich Hansen úgy vélte: elérkezett az idő, hogy a nemzetiségek jobban megmutassák magukat, hisz Európában minden hetedik polgár valamely kisebbséghez tartozik és a kontinensen több mint 60 regionális, vagy kisebbségi nyelvet beszélnek.

"A kulturális sokszínűség és a többnyelvűség olyan értékek, amelyekre a többségi társadalmaknak is oda kell figyelniük, és amelyeket a politikának is támogatnia kell. A kisebbséghez tartozók született európaiaknak tekinthetők, hisz megtestesítik az EU azon célkitűzését, hogy az európai polgárok többnyelvűek legyenek" - hangsúlyozta a szervezet elnöke.

A konferencián elhangzott olyan vélemény is, miszerint Európa kisebbségei vagy rosszul reprezentáltak a médiában, vagy ahhoz egyáltalán nem férnek hozzá. A kisebbségeket azonban nem szabad arra kényszeríteni, hogy lemondjanak jogaikról. A szolgáltatókat pedig meg kell győzni, az európai sokszínűség elve mentén az eddiginél nagyobb teret engedve, magasabb színvonalon és gazdagabb tartalommal tegyék lehetővé a kisebbségi kultúra bemutatását.

MTI