Hírek

Felhívás

A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus pályázati kiírása a "Pro Cultura Minoritatum Hungariae" kitüntető címre, melyet december 18-án, a Kisebbségek Napja alkalmából adnak át.

A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus a Magyarországon élő nemzeti és etnikai kisebbségek számára díjat alapított kulturális tevékenységük elismeréséért

"PRO CULTURA MINORITATUM HUNGARIAE"

(a magyarországi kisebbségek kultúrájáért) elnevezéssel.

A díjjal emlékérem és díszoklevél jár.

Az elismerést olyan Magyarországon élő nemzeti és etnikai kisebbséghez /bolgár, cigány, görög, horvát, lengyel, német, örmény, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán/ tartozó személyek, szervezetek kaphatják, akik/ amelyek kiemelkedő tevékenységet végeztek a Magyarországon élő nemzeti és etnikai kisebbségek körében az anyanyelvű kulturális örökség megtartásáért, fejlesztéséért, s tevékenységükkel hozzájárulnak a Kárpát-medence népeinek tolerancián alapuló együttéléséhez. (Például: a kulturális közélet, a közművelődés, művészetek, nemzetiségi média, nemzetiségi kultúra mecénása, stb.)

A díjak átadására évente egyszer a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségek ünnepnapjához kötődően december 14-én kerül sor, melynek rangját az Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti lektorátus által rendezett Nemzetiségi Gála ünnepi programja is biztosítja.
A díjak száma maximálisan mindösszesen 8 db lehet.
A díjat - a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus Nemzetiségi Kulturális Szakértői Tanács, valamint a Roma Kulturális Szakértői Tanács tagjainak javaslata alapján - a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus főigazgatója adományozza.

A díjazásra szóló felhívás nyilvános. Közzétételre kerül a Kulturális Közlönyben, az MTI-ben, a Magyar Művelődési Intézet ERIKANET honlapján, a nemzetiségek.hu honlapon, a nemzetiségek országos folyóirataiban és nemzetiségi médiában.

A díjazásra jelöltek felterjesztése az MMIKL nemzetiségi munkatársai által összeállított jelölőlapon valamint annak mellékleteként maximum 3 oldalnyi indoklással történik.
A díj átadása laudátióhoz kötődik.

Elbírálás szempontjai:
szakmai életút/életmű elismerése
adott nemzetiségi közösség folyamatos, tartós működése és a nemzetiség kultúrájában betöltött kiemelkedő tevékenysége
az anyanyelvi kultúra bemutatása és elismertetése Magyarországon illetve külföldön
nemzetközi kulturális kapcsolatok kialakítása, erősítése

A felhívás és a jelölőlap letölthető a www.erikanet.hu honlapról vagy igényelhető a 225-6043; 225-6041 telefonszámon.
A jelöléseket szíveskedjenek a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus címére (postai vagy elektronikus úton) legkésőbb 2008. szeptember 30-ig elküldeni:

MMIKL
"Nemzetiségi Gála"
Lukács Mária szakreferens
Budapest
Corvin tér 8.
1011
E-mail : lukacsm@mmi.hu

A megadott határidő után beérkező javaslatokat nem áll módunkban figyelembe venni.